spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
PLB

Lietuvai100
 
DLB dalyvauja seminare apie žiniasklaidą
2005-08-23, 18:57
Image2005-04-07/08 Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuvių bendruomenių žiniasklaidos atstovams. DLB atstovavo DLB narė, 2004 m. DLB pirmininkės pavaduotoja Neringa Bigailaitė. Jos pasakojimą apie seminarą skaityk žemiau.Seminarą, skirtą užsienio lietuvių žiniasklaidininkams, prisimenant


Neringa Bigailaitė


2005 m. balandžio 7-9 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respubliko Vyriausybės surengė seminarą užsienio lietuvių žiniasklaidininkams Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Seminare dalyvavo lietuviškos spaudos ir internetinių puslapių kūrėjai iš 17 šalių.  Tarp jų “Amerikos lietuvio” (JAV), “Tėviškės žiburių” (Kanada), “Aušros” ir “Suvalkiečio” (Lenkija), “Tilto” (Ukraina), naujo lietuviško laikraščio “Sala” (Airija) leidėjai.  Garbė atstovauti Danijos lietuvių bendriją šiame seminare teko ir man.

Užsienio lietuvių žiniasklaidos statistika šiuo metu yra tokia: 21 šalyje leidžiami maždaug 45 įvairaus periodiškumo ir įvairios formos (laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, internetiniai informacijos tinklalapiai) leidiniai lietuvių kalba.

Lietuviško žodžio skleidėjus, iš tolimesnių ir artimesnių pasaulio kampelių susirinkusius į Vilnių, sveikino Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis, TMID direktorius Antanas Petrauskas, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Halina Kobeckaitė, LKI direktorė Jolanta Zabarskaitė.

Seminaro dalyviams buvo surengta įdomių ir naudingų paskaitų. Apie lietuvių kalbos taisyklingą vartojimą žiniasklaidoje ir kalbą kaip žmogaus įvaizdžio kūrimo priemonę kalbėjo Rita Miliūnaitė, LKI Kalbos kultūros skyriaus vadovė.  Elektroninės žiniasklaidos ypatumus nagrinėjo Virginijus Savukynas, “Omni” redaktorius.

Ypatingai daug dėmesio susilaukė paskaita, išaugusi į karštą diskusiją, apie socialines garantijas išvykusiems iš Lietuvos. Apie užsienyje gautų pajamų apmokestinimą Lietuvoje, pašalpų mokėjimą, darbo stažo skaišiavimą, registraciją Lietuvos institucijose, pilietybės klausimus ir kt. kalbėjo Lietuvos Respublikos Migracijos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

Itin idomia paskaitą apie žiniasklaidos korupciją skaitė “Transparency International” Lietuvos skyriaus direktorius Rytis Juozapavičius. Jo nuomone, žiniasklaida – ypatingas verslas, formuojantis viešąją opiniją, ir todėl turi būti skaidresnis negu kiti verslai, tačiau  Ryčio Juozapavičiaus duoti šantažo bylų, politinės korupcijos pavyzdžiai toli gražu nebyloja apie žiniasklaidos skaidrumą Lietuvoje. Norintiems sužinoti daugiau, siūlau apsilankyti jų svetainėje.

Žilvinas Bieliauskas, Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro direktorius, kalbėjo apie savo vadovaujamą centrą ir jo teikiamas paslaugas. LGTIC kaupia, analizuoja ir ivairiomis formomis platina aktualią informaciją apie Lietuvą užsienyje gyvenantiems lietuviams, atsako į asmenines užklausas. Jei turite minčių grįžti į Lietuvą, daug naudingos informacijos rasite centro internetiniame puslapyje.

Seminaro dalyviams buvo suorganizuota ekskursija po Nacionalinį radiją ir televiziją bei Lietuvos nacionalinę M.Mažvydo biblioteką, kurioje kaupiama užsienio lietuvių spauda.

Sparčiai didėjant lietuvių skaičiui užsienyje (manoma, kad įvairiose pasaulio šalyse gyvena apie milijoną lietuvių kilmės žmonių) ir besikuriant naujoms lietuvių bendrijoms TMID iniciatyva sukviesti užsienyje gyvenančius lietuvių kilmės žiniasklaidininkus yra labai sveikintina. Šis seminaras subūrė skirtingo amžiaus, skirtingų likimų, pažiūrų ir įsitikinimų lietuvaičius, kuriuos jungia bendras noras skleisti ir puoselėti lietuvišką žodį ir mintį tiek per spaudą, tiek moderniosiomis žiniasklaidos priemonėmis.


2005-08-23
< Ankstesnis   Sekantis >
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai