spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis arrow Naudinga žinoti arrow Sielai arrow ... apie Lietuvą mokykliškai
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
PLB

Lietuvai100
 
... apie Lietuvą mokykliškai
2005-05-30, 00:53
Kelionės į Jutlandiją ir Fyno salą metu 2005 m. gegužės mėnesį dalyviai atsakinėjo į pasiūlytos viktorinos apie Lietuvą klausimus. Pamėgink į juos atsakyti!


AR TIKRAI PAŽĮSTI LIETUVĄ?


Viktoriną laimėjo DLB nariai Eugenijus Barzdžius, Renata Jacobsen ir Remigijus Juodviršis.


1. Kuri vietovė yra seniausia Lietuvos sostinė?
a. Kaunas
b. Kernavė
c. Trakai
d. Vilnius

2. Kristijonas Donelaitis 18 a. parašė
a. Katekizmą
b. romaną ”Vasara baigiasi rudenį”
c. poemą ”Metai”
d. rinkinį ”Pavasario sonetai”

3. Lietuvos vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas
a. 1 m.e.a./po Kr.
b. 11 m.e.a./po Kr.
c. 15 m.e.a./po Kr.
d. 20 m.e.a./po Kr.

4. Pirmojo pasaulinio karo metais 1914-8 Lietuvoje buvo
a. išrinktas Steigiamasis seimas
b. įvesta nacionalinė valiuta litas
c. paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė
d. susirinko Didysis Vilniaus seimas

5.  Kuris technikos pasiekimas buvo igyvendintas Lietuvoje 19 a. pab.?
a. atidaryta oro susisiekimo linija Kaunas-Palanga
b. pastatyta pirmoji elektrinė
c. pradėtos transliuoti pirmosios radijo laidos
d. žemės ūkyje pradėti naudoti traktoriai

6. Žemaitijos herbas yra
a. arklys
b. meška
c. lelija
d. dangoraižis

7. Pirmąją lietuvišką knygą parašė
a. Mikalojus Daukša
b. Motiejus Kazimieras Sarbievijus
c. Martynas Mažvydas
d. Mikalojus Husovianas

8. Generolo L. Želigowskio intervencijos 1920 m. padarinys buvo
a. Steigiamojo Seimo sušaukimas
b. Suvalkų sutarties pasirašymas
c. pietryčių Lietuvos praradimas
d. Klaipėdos krašto atgavimas

9. Vilniaus universitetas Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Stepono Batoro buvo įkurtas
a. 1279
b. 1579
c. 1879
d. 1979

10. Lietuvos krepšininkų aukščiausias tarptautinis laimėjimas yra
a. olimpinė bronza
b. pasaulinis auksas
c. europinis auksas
d. Pabaltijo bronza
 
11. Lietuvoje moterys balsavimo rinkimuose teisę gavo
a. 19 a. pirmoje pusėje
b. 19 a. antroje pusėje
c. 20 a. pirmoje pusėje
d. 20 a. antroje pusėje

12. Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją
a. Romos katalikų religija yra valstybinė
b. Romos katalikų religija yra privaloma Lietuvos Respublikos piliečiams
c. Lietuvos Respublika valstybinės religijos neturi
d. Lietuvos Respublika pripažįsta visas religijas ir religines sektas

13. Kuris Dzūkijos miestas vadinamas grybautojų sostine?
a. Lazdijai
b. Merkinė
c. Simnas
d. Varėna

14. Sovietinio periodo 1940-1 ir 1944-90 Lietuvai būdinga
a. daugiapartinė politinė sistema
b. pramonės privatizacija
c. minties ir tikėjimo laisvės varžymas
d. prezidentinis valdymas

15. Kurioje eilutėje išvardinti tiktai Lietuvos Respublikos prezidentai?
a. Adamkus, Sniečkus, Brazauskas, Grinius
b. Griškevičius, Adamkus, Smetona, Zuokas
c. Adamkus, Brazauskas, Grinius, Stulginskis
d. Paksas, Smetona, Landsbergis, Stulginskis

16. Kurį mūšį Vytautas Didysis pralaimėjo 1399?
a. Žalgirio
b. Vorsklos
c. Poltavos
d. Stalingrado

17. Kovo 11-sios akta 1990 m. priėmė ir paskelbė
a. SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas
b. SSKP Centro Komitetas
c. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
d. LSSR Aukščiausioji Taryba

18. Kuris iš šių bulvinių patiekalų laikytinas lietuvišku?
a. kugelis
b. cepelinai
c. bandos ant kopūstlapio
d. bulviniai blynai

19. Kokia valstybinė šventė yra Gegužės 7-oji?
a. Prezidento diena
b. Spaudos atgavimo (1904 m.) diena
c. įstojimo į NATO diena
d. Lietuvos krepšinio lygos finalų pradžios diena

20. Kuris iš šių valdovų nebuvo Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu?
a. imperatorius Nikolajus II
b. karalius Žygimantas Augustas
c. karalienė Margrethe II
d. princas Henrikas Valua

21. Prie kurio iš šių miestų yra Kryžių kalnas?
a. Šakių
b. Šiaulių
c. Šilalės
d. Šilutės

22. Neringos miestas sudarytas iš
a. dviejų gyvenviečių
b. keturių gyvenviečių
c. trijų gyvenviečių
d. vienos gyvenvietės

23. Kuriame iš šių Aukštaitijos miestų gyveno rašytojai A. Baranauskas ir A. Vienuolis?
a. Panevėžyje
b. Ukmergėje
c. Molėtuose
d. Anykščiuose

24. Lietuvių bendrinė kalba 20 a. yra sukurta šio regioninio dialekto pagrindu
a. aukštaičių
b. dzūkų
c. sūduvių
d. žemaičių

25. Kurie iš šių Lietuvos miestų įsikūrę prie Nemuno?
a. Radviliškis ir Druskininkai
b. Alytus ir Prienai
c. Jurbarkas ir Kėdainiai
d. Tauragė ir Vilkija

26. 1812 m. Napoleonas I norėjo su savimi pasiimti
a. Klaipėdos šv. Marijos Taikos Karalienės bažnyčią
b. Vilniaus šv. Onos bažnyčią
c. Kauno Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčią
d. Marijampolės šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią

27. Karaliaus Jogailos Vladislovo 1386-1434 valdymo  metais LDK
a. priėmė krikščionybę
b. panaikino baudžiavą
c. užkariavo Maskvą
d. sukūrė Vilniaus baroką

28. Romaną ”Frank Kruk” apie lietuvio emigraciją į Ameriką 1934 m. parašė
a. Ieva Simonaitytė
b. Vincas Mykolaitis-Putinas
c. Petras Cvirka
d. Petronėlė Orintaitė

29. Kurių metu gegužės mėn. įsikūrė Danijos lietuvių bendrija?
a. 2003
b. 1997
c. 2000
d. 1994Teisingi atsakymai

1.   a
2.   c
3.   b
4.   c
5.   b
6.   b
7.   c
8.   c
9.   b
10. a
11. c
12. c
13. d
14. c
15. c
16. b
17. d
18. c
19. b
20. c
21. b
22. b
23. d
24. c
25. b
26. b
27. a
28. c
29. b


Parengė Nomeda Repšytė
< Ankstesnis   Sekantis >
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai